Политехнически университет Валенсия (UPV)

Политехническият университет във Валенсия обучава хората, за да подобри уменията им; проучва и генерира знания, с гаранция за качество, строгост и етика, в областта на науката, технологиите, изкуството и бизнеса, с цел насърчаване на цялостното развитие на обществото и допринасяне за неговия технически, икономически и културен прогрес.