Полска платформа за национална сигурност (Полша)

Полската платформа за национална сигурност обединява представители на полските органи за правоприлагане, които съвместно с други практикуващи и представители на науката разработват ИТ инструменти и правна среда, за да подкрепят с широко определените усилия подобряването на обществената сигурност. Основните стълбове на дейност на Полската платформа за национална сигурност са проекти и обучения в областта на сигурността.