Portucalense Institute for Legal Research

Португалският институт за правни изследвания (IJP) е юридическо академично звено в Oporto Global University. Като сертифицирана институция, IJP осъществява различни дейности, насочени към развитието на научните изследвания и знания в областта на юридическата наука. IJP предоставя висококачествени обучения на завършили студенти и практикуващи юристи.