Акроним: PRESENT
Период: януари 2018 г. - декември 2019 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Проектът PRESENT (Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес) се фокусира върху процесуалните права на лицата, заподозрени или обвинени в престъпление и по-конкретно върху правото да присъстват на водения срещу тях наказателен процес. PRESENT цели да допринесе за практическото приложение на Директива (EU) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, чрез създаването на задълбочени познания относно проявлението на правото и неговата защита.

PRESENT, координиран от Фондация „Право и Интернет“, обединява 6 организации от 6 различни страни (България, Австрия, Румъния, Словакия, Кипър и Португалия), които имат разнообразен фокус и богат набор от знания и опит. В рамките на проекта ще се създаде наръчник с добри практики, базиран на проведените проучвания. Партньорите ще организират повече от 20 срещи – на място в държавите си и онлайн, с юристи, прокурори и съдии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия съгласно договор № 760482.

Онлайн платформа на проект PRESENT

Партньори по проекта