На 20 септември 2019 г. в 16.00 ч, екипът на Фондация „Право и Интернет“ ще проведе последното виртуално събитие, посветено на насърчаването, защитата и спазването правата на децата жертви на престъпления.

Събитието ще се проведе изцяло на английски език.

Доставчик сте на социални услуги или професионалист, работещ с жертви на престъпления и искате да научите повече за това как може да се осигури щадящо правосъдие във всекидневната работа с деца жертви на престъпления? Ако желаете да се потопите в темата и да научите повече, регистрирайте се за събитието тук.