Правна рамка и състояние на защитата на интелектуална собственост и борбата срещу кибер престъпленията в България

Подзаглавие: Анализ

Автор: Димитров, Г., Огнянов, М., Николаева, П. и авт. кол-в

Година на издаване: 2006
Издателство: Център по право на информационните и комуникационни технологии
Обем: 121 страници
Формат: А5

Анотация

Интернет се развива с толкова бързи темпове, че е невъзможно всички предизвикателства, които възникват във връзка с него, да бъдат разрешени със създаването на един единствен нормативен акт. От голяма важност при изработването на национална правна рамка е да се осигури достатъчно технологично-неутрална гъвкавост, за да има оптимален баланс между интересите на носителите на авторски права (при законодателството за интелектуалната собственост), тези на обществото като цяло (при законодателството за интелектуалната собственост и това за компютърните престъпления), както и на Интернет потребителите.

Анализът е разработен по проект "Intellectual property rights and cybercrime: overcoming the gap between law and information technologies".

Анализът е достъпен само на български език.