Рая Цветкова и Росалия Касамска, представители на Фондация „Право и Интернет“, участваха във Втората международна научна конференция „Индустрия 4.0“.

Информационните технологии, телекомуникациите и производството се сливат, докато средствата за продукцията стават все по-независими. Учените от цял свят и от всички научни области са призвани да търсят отговор на хилядите предизвикателства на „Индустрия 4.0”. Втората Международна научна конференция „Индустрия 4.0” се проведе от 13 до 16 декември 2017 г. в зимния курорт „Боровец”, България.

Рая Цветкова, Ръководител на отдел „Обучения и образование“, представи публикацията си на тема „Какво значи Индустрия 4.0 за устойчивото развитие?“ Тази публикация разглежда възможностите за устойчиво развитие, които се създават от Индустрия 4.0. Освен това се търсят отговори на въпросите как новите бизнес модели ще повлияят на устойчивото развитие и как ще успеят да поставят бъдещето на човечеството в центъра на тяхната работа.

Росалия Касамска, Ръководител на отдел „Предприемачество и социална отговорност“, представи публикацията си на тема „Ролята на управлението на проекти за успешно представяне и устойчив бизнес растеж“. Докладът разглежда ролята на управлението на проекти за подобряване на изпълнението, както и за установяване и прилагане на стратегии за устойчив растеж. Управлението на проекти се счита за ефективен подход за ефективно планиране, управление на риска, предоставяне на възможности за информирано взимане на решения, мониторинг и измерване на резултатите от изпълнението. Въз основа на тези предимства публикацията представя и практически препоръки за интегриране на управлението на проекти на ниво бизнес стратегия и бизнес процеси.