Екипът на Фондация „Право и Интернет“ приключи успешно договор, сключен с Бюро Веритас, посветен на привеждане на дейностите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Обхватът на проекта включва:

  • Изготвяне на регистри по обработването на лични данни по чл. 30 GDPR;
  • Изготвяне на Политики за защита на личните данни;
  • Изготвяне на вътрешен документ, определящ сроковете за съхранение;
  • Изготвяне на модел на декларация за неразкриване на данни, предназначена за служители, за нуждите на организацията;
  • Изготвяне на информационна табела във връзка с извършване на дейностите по видеонаблюдение;
  • Ревизиране на вътрешни правила за обработване на лични данни и за техническо и организационни мерки за защита на личните данни (Инструкции);
  • Изготвяне на модел на договор / приложение към договор за уреждане на отношенията с лица, обработващи лични данни по възлагане;
  • Изготвяне на модел на договор / приложение към договор за уреждане на отношенията с лица, с които се обменят данни и които обработват тези данни самостоятелно и за свои цели;
  • Изготвяне на допълнителни документи и предоставяне на препоръки;