Екипът на Фондация „Право и Интернет“ приключи успешно проект, посветен на привеждане на дейностите на Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Обхватът на проекта включва:

  • Ревизиране на вътрешни правила за обработване на лични данни и за техническо и организационни мерки за защита на личните данни (Инструкции);
  • Изготвяне на регистри по обработването на лични данни по чл. 30 GDPR;
  • Изготвяне на модел на декларация за неразкриване на данни, предназначена за служители, за нуждите на организацията;
  • Изготвяне на Политики за защита на личните данни (насочени към служителите и към контрагентите на ЕСО);
Провеждане на специализирано обучение, насочено към експерти на ЕСО, с фокус върху разпоредбите на GDPR.