Дата: 11 юли 2019

Тема: Предизвикателства и ефективност на мерките в Директива (ЕС) 2016/343

Можете да се запишите за събитието, като изпратите имейл до present@netlaw.bg.

Събитието се организира в рамките на проекта PRESENT, който се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 760482.