Проект Blend-In вече е успешно завършен, постигайки целта си за създаване на образователна платформа за младежки работници, която да им помогне да развият своите умения, необходими за ефективно управление на общности с различен културен произход. По време на 18-месечния период на работа, партньорите по проект Blend-IN създадоха симулационна игра, която се основава на различни сценарии, които от своя страна са разработени, за да съответстват на различни ситуации от реалния живот, с които много младежки работници се сблъскват в своите държави. Всяка ситуация в края завършва с препоръка от наръчника по Blend-IN, който е основният продукт по проекта, чрез който се предоставя помощ на младежките работници в техните начинания. На последно място, третият резултат от проекта е Blend-IN форум – това е платформа, насочена към младите хора, които искат да се свържат с други младежки работници, да обменят идеи и добри практики, както и да научат повече за други култури. По този начин целта на проекта Blend-IN е да предостави на младежките работници уникалната възможност да придобият нови знания и практически опит, свързани с междукултурната комуникация и управление в един различен, по-динамичен формат.

Всички резултати от проекта Blend-IN можете да намерите на страница https://blendinproject.eu/.