На 2 ноември 2009 г. се състоя обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и мотивите към него.

На дискусионния форум, иницииран от Министерството на вътрешните работи, присъстваха министър Цветан Цветанов, зам.-министър Веселин Вучков, генералният комисар на МВР Калин Георгиев, Георги Колев от СГС, представители на прокуратурата, на мобилните оператори и интернет-доставчици, на неправителствени организации.

Законопроектът и мотивите към него са разработени от междуведомствена работна група от юристи и експерти от Министерството на вътрешните работи и други министерства и ведомства. На обсъждането бяха изложени трудностите, с които се сблъскват разследващите и основните аргументи за законодателна инициатива.