Фондация “Право и интернет” беше в Брюксел на 13-ти Ноември за KickOff среща по проект DEEP Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“, домакин на която беше белгийският партньор IHF. Проектът е финансиран по програма на Европейската комисия и включва консорциум от седем партньора от шест държави - Белгия, България, Италия, Полша, Португалия и Испания.


Благодарение на комплексния си подход и сътрудничеството между партньорите, DEEP възнамерява да повиши шансовете за професионален успех на учащите се в областта на професионално образование и обучение и различен опит, като развие не само техните предприемачески умения (и знания), но и техните дигитални умения. Един от иновативните елементи на проекта DEEP е, че тези умения няма да бъдат разглеждани отделно, а в рамките на интердисциплинарен подход. Следователно учители/обучители/ментори в рамките на професионалното образование и обучение, ще получат необходимите инструменти и знания, за да помогнат на своите студенти в постигане на тези умения.


Срещата започна с общ преглед на проекта от страна на полския партньор CASE и IHF, последван от представяне на партньорите. Дискутирани бяха картографирането и анализа на динамиките в дигиталното предприемачество, както и материалите за E-learning, предназначени за студенти/ученици, бъдещето на OER платформа, която ще е достъпна на шест езика и разпространението и публичността в рамките на проекта чрез предстоящи информационни събития.

Фондация „Право и Интернет“ бе представлявана от Надя Койчева, експерт в отдел „Стратегическо развитие“.

Основен акцент на срещата бе планът за изпълнение на проекта и дискутиране както административни аспекти, бюджет и отчитане, така и активностите по проекта, начини и активности за разпространение на резултатите от проекта и управление на качеството при изпълнение на проекта.

Партньорите постигнаха съгласие за обща стратегия по отношение на изпълнението на проекта и разпределиха бъдещи задачи. В края на срещата партньорите обсъдиха следващи стъпки и основни съвместни действия.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.

За повече информация за DEEP и други дейности на ФондацияПраво и интернет:

Facebook:

Website: www.netlaw.bg

Email: office@netlaw.bg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10568943

Facebook: https://www.facebook.com/lawandinternet/