На 7-8 март във Флоренция се проведе среща по официалното откриване на проекта EVIDENCE2e-Codex. Председателят на Фондация „Право и интернет“ проф. д-р Георги Димитров, изпълнителният директор доц. д-р Даниела Илиева-Колева и Ръководителят на отдел „Човешки права“ Богдан Петров, както и представители на консорциума, официално стартираха проекта.

Проектът Evidence2e-CODEX надгражда постигнатото по проектите EVIDENCE и e-CODEX. Целта му е да улесни обмена на електронни доказателства в рамките на ЕС, което да позволи по-добро международно сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и да предприеме действия по отношение на процедурите за ЕЗР (Европейската заповед за разследване) и ППВНД (процедурата за правна взаимопомощ по наказателни дела), които ще позволят силна единност и хармонизация на начините за разследване.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 766468.