Екипът на проекта GUАRD се събра на 16 и 17 май в Болоня, Италия за официалния старт на нов проект, финансиран от ЕС - GUARD.

Борейки се с противоречивите тенденции на пазара на киберсигурност, като разпокъсаност или блокиране на доставчици, GUARD ще разработи отворена и разширяема платформа за усъвършенствана сигурност и защита на надеждни бизнес вериги, обхващащи множество административни домейни и хетерогенни инфраструктури. Предвижда се демонстрация и валидиране в два сценария за привеждане на технологията на приемливо ниво на готовност, както и пряко включване на съответните заинтересовани страни за конкретно бизнес планиране.

На двудневното събитие присъстваха участници от всички 14 партньорски организации. Събитието постави основите на силно партньорство, тъй като бяха обсъдени целите и структурата на проекта, включително управлението, вътрешните процедури и участието на крайните потребители.

Фондация "Право и Интернет" беше представена на събитието от доц. Проф. Д-р Даниела Илиева, д-р Мартин Захариев и Деница Кожухарова.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 833456.