На 19-ти и 20-ти януари беше проведена онлайн работна среща с всички партньори, която сложи началото на проекта.

Промишлени услуги за пренос на данни за качествен контрол върху данни в интелигентното производство (i4Q) е 36-месечен проект, насочен към осигуряване на интелигентни решения за успешно производство с нулеви дефекти.

Проектът има за цел да предостави надеждни индустриални услуги за данни, базирани на интернет на нещата (НИУД), състоящи се от пълен пакет от 22 решения. Тези решения са способни да управляват огромното количество индустриални данни, идващи от евтини, икономически ефективни, интелигентни и малки по размер фабрични устройства, свързани помежду си, за поддръжка на онлайн мониторинг и контрол на производството.

Проектът i4Q се координира от CERTH и се изпълнява от 24 партньори от 11 различни държави.

Проектът се изпълнява с подкрепата на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейската комисия в рамките на договор №958205.

Уебсайт на проекта: https://www.i4q-project.eu/