Миналата седмица (29-30.11.2019 г.) се състоя годишната конференция Cyberspace, организирана от Мазарик университет в Бърно, Чехия. Събитието бе организирано в 18 сесии и приветства почти 300 участника от 4 континента.

Деница Кожухарова бе част от конференцията като се включи в тематичната сесия, посветена на неприкосновеност на личния живот и лични данни. Тя използва възможността, за да представи основните резултати от приноса на Фондация „Право и Интернет“ към изпълнението на проекта MIICT. Нейната презентация бе съсредоточена върху етичните и правни аспекти, приложими към проектирането и функционирането на системата IMMERSE. На първо място, тя представи мисията и целите на проекта MIICT, продължавайки с обобщение на предизвикателствата и препоръките за тяхното преодоляване с оглед подобряването на процесите по интеграцията с помощта на информационните и комуникационни технологии, така както е разбирането, установено в проекта MIICT.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.