Деница Кожухарова

Деница Кожухарова завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. Професионалните ѝ интереси са свързани с международното право, правата на човека, по-конкретно с тяхната защита в условията на непрестанно развиващите се дигитални технологии.

Резюме

Деница Кожухарова завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. Професионалните ѝ интереси са свързани с международното право, правата на човека, по-конкретно с тяхната защита в условията на непрестанно развиващите се дигитални технологии.

Деница Кожухарова взима участие в множество различни национални и международни проекти и програми в сферите на младежките политики, образование, правни анализи и наблюдения, както и в международни студентски конференции по въпроси на международното и европейското право (SPECQUE, UNISAMUN, BerlINMUN). Участва като сътрудник в проект „Юридически барометър“.Деница Кожухарова започва професионалното си развитие като стажант в Министерство на правосъдието, Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“.

Деница Кожухарова успява да разшири правните си познанания като е била част от европейската програма за обмен Еразъм, в рамките на един семестър в Свободния университет в Брюксел, Белгия, където посещава курсове по Европейско право, Авторско право, Международно и европейско право на околната среда, Правна антропология. През 2015 г. Деница Кожухарова е участник в Лятно училище по Международно данъчно право към Института за австрийско и международно данъчно право във Виена, Австрия. Именно тези натрупани знания и опит формират и сферите на професионалните ѝ интереси.

Присъединява се към екипа на Фондация "Право и Интернет" през февруари 2016 г., като активно участва в изготвянето на проектни предложения на национално и международно ниво, както и в осъществяването на други инициативи, финансирани от различни донорски програми. Понастоящем е ръководител на отдел „Права на човека“.

Говори свободно английски и френски език.