На 22 март 2019 г. представители на партньорите по проект SEYW се събраха в Каляри, Сардиния, Италия за да стартират официално проекта.

Ръководителят на отдел "Предприемачество и социална отговорност", Росалия Касамска, и експертът, правни проекти, Диляна Куцарова, взеха участие в срещата, на която всички партньори дискутираха целите и резултатите на проекта, както и предстоящите срещи. Партньорите съгласуваха помежду си плана за управление и координация на проекта.

Проектът има за цел да постигне взаимодействие между социалното предприемачество и младежката работа. Работата с младежи се нуждае от иновативност и предприемачески дух за да се изправи успешно пред предизвикателствата, които младежите в Европа срещат в днешно време. В тази връзка, младежките работници следва да бъдат готови да отговорят на тези предизвикателства и успешно да подкрепят и вдъхновяват младежите към развитие и непрекъсната промяна.

Целевите групи на проекта са младежки работници, работещи в областта, които са заинтересовани и мотивирани да придобиват нови знания и умения, и желаят да споделят иновативни методи в подкрепа на развитието на младежта. Освен това, дейностите на проекта са насочени и към персонала на организациите-партньори по проекта.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.