На 18 и 19 април 2018 г. Македония беше домакин на Western Balkans Digital Summit 2018 (#DSWB6) в Скопие. Проф. д-р Георги Димитров, Председател на Фондация „Право и Интернет“, и доц. д-р Даниела Илиева-Колева, Изпълнителен директор на организацията, се включиха в събитието, чиято идея беше да събере представители на правителствата, бизнеса, регионалните организации, организациите на гражданското общество, академичните среди и младежта с цел създаване на дигитална платформа за обмен на идеи и предложения.

Събитието беше разделено на 4 тематични модула: Дигитални умения, Доверие и сигурност, Дигитални мрежи и услуги, свързаност и достъп и Дигитално икономика и обществото, както и няколко дискусионни панела: Дигитално разделение: ЕС иБалканите, Интегриране на страните от „Берлинския процес“ (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора и Сърбия) в единния дигитален пазар, Включване на електронната търговия, Киберсигурност, Усъвършенстване и адаптиране като най-важните умения за служителите на 21 век, Интерактивни дискусии между правителства, организации, иновативни бизнеси, академични среди, организации на гражданското общество и младежки организации.

Проф. Димитров и доц. Колева имаха възможност да проведат двустранни срещи с представители на правителството, ИТ индустрията,бизнеса, академичните среди, младежта и др., обменяйки опит и представяйки различни мнения, гледни точки и актуална информация.