На 15 ноември се проведе финалната среща по проект PRESENT в Порто, Португалия. Срещата даде възможност на шестте партньорски организации да обсъдят цялостния прогрес в рамките на проекта, както и в частност постигнатите резултати. Срещата бе открита от доц. Даниела Илиева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“, и от Деница Кожухарова, Ръководител на отдел „Права на човека“ във Фондация „Право и интернет“. Темата на тяхната презентация беше „Финализиране на проект PRESENT – финансови и технически аспекти, като членовете на Фондация „Право и интернет“ изясниха горепосочените аспекти във връзка с тяхната роля на координатори на проекта.

Втората част от срещата беше озаглавена „PRESENT – оценка на заключенията“ и беше представена от д-р Хесус Борес Лазо, Външен оценител по проект PRESENT. След като външния оценител представи направените заключения, Душан Солтес от UNIBA представи кратко изложение по темата „Основни констатации и последващи възможности“.

След кратка почивка срещата продължи с презентация на Арам Баялан, научен изследовател от екипа на VICESSE, наречена „Обратна връзка от целевите групи и нови предизвикателства“. Последната презентация в рамките на финалната среща беше представена от Руксандра Попеску, член на екипа на CRPE, която насочи фокуса към основните постигнати резултати по проект PRESENT. Срещата приключи с групова дискусия между експерти от партньорски организации от консорциума относно публикациите и приноса на проект PRESENT, от която дискусия бяха изведени заключителни бележки.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия съгласно договор № 760482.