Тази седмица (19-24 септември 2022 г.) нашият екип беше домакин на обучение, което е част от изпълнението на проекта - Sardegnagol. Той е посветен на насърчаването на младежките политики чрез информация и социални изследвания. Участниците бяха от България, Италия и Литва и взеха активно участие в множество интересни дейности. Например групова работа за планиране и провеждане на социални изследвания, изготвяне на статия за дезинформацията и младежките политики, планиране на лобистки дейности, формулиране на проблем, извършване на проучване и изготвяне на план за действие. Основните теми, които бяха разгледани, включват: ефективна комуникация; основи за провеждане на социални изследвания; събиране и обработка на данни; как да работим със система за управление на съдържание; основи на лобирането; медийна грамотност и как да се борим с дезинформацията и фалшивите новини. Участниците се включиха в разгорещени дискусии и имаха възможност да обменят добри практики и своята гледна точка по горепосочените теми.

Един от основните изводи е, че вече е направено много, когато става въпрос за борба с дезинформацията и връзката ѝ с младежта. Необходимо е обаче много повече, за да има устойчиви и дългосрочни решения за укрепване на връзките между политиките, научните изследвания и практиката за повишаване на качеството, иновациите и работата с младежи, особено в сферата на разпознаването на фалшивите новини и дезинформацията. Като това може да се осъществи чрез активно слушане, критично мислене и преценяване на източниците (напр. винаги провери повече от два).

Проектът се осъществява с подкрепата на програмата Еразъм+ (Основно действие 2: Стратегически партньорства в сферата на младежта) на Европейската комисия.