Между 9-ти и 10-ти май 2024 г., бе проведена Първа работна среща по проект TESTUDO. Домакин на събитието бе VICOMTECH (водещ изследователски център в областта на цифровите технологии), в Сан Себастиан/Доностия, Испания, където партньорите се срещнаха за задълбочена дискусия относно постигнатия напредък, както и с цел, разглеждане на по-нататъшните стъпки, които следва да бъдат предприети.

Автономна група хетерогенни ресурси за защита на инфраструктурата чрез прогнозиране и предотвратяване на заплахи (TESTUDO) е проект с продължителност 36 месеца, насочен към разработването на иновативни решения за непрекъснато наблюдение, предотвратяване и прогнозиране на опасни събития, допринасящ за защита на критичната инфраструктура. Целите на проекта предвиждат разработването платформа, която включва най-новите технологии за бързо и координирано автоматизирано реагиране, надеждни комуникационни мрежи с най-високо покритие, възможности за разпознаване на заплахи, повишена осведоменост за ситуацията и вземане на решения, както и използване на нови технологии за HMI и XR, TESTUDO e проект за научни изследвания и иновации, финансиран от Европейската комисия (по договор за изпълнение № 101121258).

Освен презентациите, отнасящи се до съответните работни пакети и свързаните с тях аспекти, двудневната среща беше посветена на задълбочено обсъждане на пилотните проекти.

Фондация Право и интернет (ФПИ) беше подготвила семинар на тема „Етика“. Представянето на същия ще бъде финализирано онлайн, поради ограниченото време по време на физическата среща. Също така, ФПИ пое отговорност за организирането на поредица от онлайн семинари, свързани със законодателните и етични аспекти, приложими в контекста на TESTUDO.