На 16-17 септември 2019, партньорите по проект FORMOBILE се срещнаха в Мюнхен, Германия, за да обсъдят постигнатия напредък до този етап на проекта в първа среща по Работен Пакет 1.

По време на двудневното събитие бяха дискутирани задълженията, свързани с управление и планиране, като основен фокус бяха задачите в Работен Пакет 1, зададени за изпълнение – именно, подходящата методология, която да бъде следвана от лидерът на РП1, ZITiS, във връзка с четирите поставени цели на Пакета.

Проектът с продължителност от три години има амбицията да създаде цялостна верига за съдебно разследване, насочена към мобилни устройства. В тази връзка ще бъдат преследвани три основни цели – разработване на нови инструменти; създаване на един общ европейски стандарт за съдебно изследване; и осигуряване на съответното обучение за правоприлагащите органи.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 832800.