През юли - август 2016 г., Фондация „Право и Интернет” организира и проведе успешно първата си стажантска програма „Управление на бизнес процеси в неправителствения сектор”, под вещото ръководството на Изпълнителния директор на Фондацията доц. д-р Даниела Илиева-Колева. В стажантската програма взеха участие Рая Генова и Пламена Петрова, отлични студенти II курс в съвместната програма на ВУЗФ и CITY College (международен факултет на University of Sheffield) по business studies.

По време на програмата стажантите бяха ангажирани с научноизследователска дейност и успяха да усвоят умения за организация на работния процес, работа в екип, бизнес комуникация и да натрупат практически опит за естеството на работа в структури като Фондацията, които изпълняват своята дейност в неправителствения сектор.

Сред множеството полезни уроци от прекараното време в офиса на Фондацията, стажантите отличиха позитивната работна среда, динамичността на ежедневните задачи, сплотеността на екипа и вдъхновението от ежедневното генериране на идеи за развитие.


Рая Генова:

Времето, прекарано във фондация „Право и Интернет“, намирам за изключително полезно, обогатяващо и вдъхновяващо. Позитивните ми впечатления надминават в пъти негативните, а ето и някои от тях:

 • Новата информация, придобита чрез комуникацията с колеги. Например, съветите и насоките както в професионален, така и в личен план за развитие.
 • Стажът във фондацията ми помогна да изградя по-реалистична картина за това как функционира една бизнес структура на практика. Ако знанието, придобито в университета не е приложено и наблюдавано и в практиката, то става неефективно.
 • Подобрих значително разпределението на времето по отношение на задачи, свързани с работата и лични такива. Благодарение на стажа, разпределям работата си по-ефективно, а това допринася за качеството й.
 • Намирам възможността за запознаване с работата на фондацията отблизо за много вдъхновяваща, интересна и предизвикателна. Динамичният бизнес и огромният обем на работа носят със себе си както позитиви, така и негативи. Стажът ми показа как въпреки динамиката, високи резултати се постигат.
 • Разбрах, че наличието на качествен екип е от огромно значение за просперирането в бизнеса. Това ще ми помогне за вземането на решения и сформирането на бизнес среда в бъдеще.
 • Визията на работното място надмина очакванията ми. Отличава се от стандартното работно помещение и това допринася за приятната атмосфера и желанието за работа.

За възможността да изкарам стаж във фондация „Право и Интернет“ искам да благодаря най-вече на доц. д-р Даниела Илиева-Колева. Благодарение на нея, придобих всички нови знания, получих безценни съвети и насоки. Нейното желание за работа ме вдъхнови за нови начинания и цели. Благодаря Ви!!!


Пламена Петрова:

Благодаря за възможността да започна стаж във Фондация „Право и Интернет“, защото исках да се среща с нови хора, да се докосна до различна бизнес среда и да придобия нужния опит.

Престоят ми във фондацията беше кратък, но пълен с различни и вдъхновяващи дни. Работата, която извършвах беше насочена към проучване свързано с проект, но освен това научих много други неща.

Много добро впечатление ми направи:

 • Сплотеният екип, който през цялото време беше едно цяло;
 • Даниела, която ме научи на различни неща, свързани с бизнес комуникация;
 • Видях какво е да си администратор на офис;
 • Архивите, който бяха прилежно подредени;
 • Научих правилния начин как се прави проучване.

Едно от най- вълнуващите и вдъхновяващи неща, които ми се случиха в рамките на стажа ми беше адвокатската кантора, която посетихме. Това място беше уникално и за първи път видях толкова модернизиран офис.

Опитът и преживяването, което получих във фондацията беше неповторимо и се радвам, че бях за кратко част от екипа. Надявам се и за в бъдеще да поддържаме връзка.