На 24 юли 2019 г. Фондация „Право и Интернет“ беше домакин на първата местна дейност в София по проекта „Добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи“ (SEYW).

Участниците бяха млади хора и младежки работници от града, които имат интерес към значението на социалното предприемачество и работата с младежи. Основните теми, обсъдени по време на тази първа среща в София, бяха формите на младежкото участие, както и важността от споделянето на иновативни методи за подкрепа на младежкото развитие чрез социално предприемачество. Фондация „Право и Интернет“ представи предстоящите дейности по проекта SEYW и възможностите за участие към проекта от присъстващите млади хора. Участниците изразиха желанието си да допринесат за сравняване на различните разбирания относно значението на социалното предприемачество в Европа чрез споделянето на добри практики относно методологиите за социално предприемачество, които могат да служат за пример и да се възпроизведат.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.