Първото Балканско училище по управление на Интернет се проведе между 21 и 25 август 2017 г. в олимпийския курорт Яхорина, Босна и Херцеговина.

Събитието създаде възможност за участниците да научат повече за текущите проблеми, пред които управлението на Интернет се изправя днес. Избраните участници получиха необходимите знания и мотивация за включване в различните процеси и събития относно управлението на Интернет като национални и регионални експерти. Те научиха как могат да станат част от международните форуми и дискусии за управлението на Интернет като дадат гласност на въпроси от национален и регионален характер, като по този управлението на Интернет стане по-прозрачно, по-отворено и по-приобщаващо, не само на Балканите, но и отвъд. Тези резултати бяха постигнати благодарение на комуникацията между участниците и международни и регионални специалисти, чиито лекции задълбочиха знанията на присъстващите и ги насърчиха да продължат с учене и други инициативи в насока към надграждане на експертиза по въпросите, свързани с управление на Интернет.

Като представител на Фондация „Право и Интернет“, Деница Кожухарова се включи в Балканското училище по управление на Интернет като лектор. Нейният панел внесе повече яснота по отношение на юрисдикциите в киберпространството.