Период: Март 2006 - Април 2006
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Фондация „Право и Интернет” изготви „Пътна карта за развитие на електронното правителство в България 2006 – 2009 г.” - стратегически документ, отразяващ основните действия, които следва да бъдат предприети от държавната администрация за реализиране на Стратегията за електронно правителство.