Quilliam Foundation (Великобритания)

Quilliam е първият в света мозъчен тръст за борба с екстремизма, създаден през 2008 г. от бивши екстремисти. Тя е независима частна компания с нестопанска цел във Великобритания, включена като 501(c)(3) организация в Съединените американски щати. Quilliam има мултидисциплинарен екип, състоящ се от теолози, историци, политолози, експерти по комуникации и хора на изкуството, които говорят повече от десет различни езика, включително френски, арабски, фарси и урду.