Период: Февруари 2005 – Септември 2005
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Предоставяне на експертна помощ при разработването на проект за нов Закон за електронните съобщения и изготвяне на становище и таблица за съответствие на текстовете по представения проект на Закон за електронните съобщения с регулаторната рамка на ЕС (acquis communautaire 2002) и последващите ги документи на ЕС.