Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb

Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb е неправителствена организация, чиято мисия е да подобри качеството на живот и социалното приобщаване на хора от рискови групи, например жертви на травма, нарушения на правата на човека, социална маргинализация. Организацията осъществява активно застъпничество за толерантност, уважение към разнообразието и равни възможности за всички. Чрез своите дейности организацията цели да предотврати крайното неравенство, тъй като неговите жертви, в това число социални групи и отделни индивиди, са поставени в крайно неравностойно положение по отношение на посрещане на основни нужди, достойно съществуване и реализиране на собствения си потенциал.