RIA STONE, Fábrica de Louça de Mesa em Grés, S.A. - RIAS

Фабриката Ria Stone (RIAS) е създадена през юни 2012 г. за производство на изделия от порцеланов и керамичен материал за битови нужди със седалище в Португалия и със социален капитал от 4.550.000 €. За да отговори на конкурентността, изисквана от основния си клиент IKEA, Ria Stone разработи напълно автоматизиран производствен процес на isostatic оформени порцеланови керамични изделия с еднократно изгаряне за използване.