SAFETECH INNOVATIONS SA

Safetech Innovations предлага услуги и решения за киберсигурност, съобразени с всяко предприятие. Те го наричат приложено разузнаване за киберсигурност: рамка, разглеждана като хибридна система, където да се комбинират както изкуствен, така и човешки интелект, като същевременно се подсигуряват бизнеси, компании и по-сигурно бъдеще за всички. Компанията предвиждала по-безопасна кибер среда за компании със задълбочени нужди от сигурност. Това е първата специализирана компания за киберсигурност в Румъния.