​Satellite Mobile Applications (Гърция)

Satellite Mobile Applications (SMA) разработва широка гама от иновативни разрешения и услуги, използващи най-съвременни технологии и сателитни данни, за да посрещне днешните бизнес и социално-икономически предизвикателства.

SMA предоставя мобилни приложения, обработване на сателитни данни, здравословни и животоподпомагащи решения, решения за обществена сигурност, AR и услуги с добавена стойност, базирана на локация, използване на NFC, RFID, Beacons.

Дружеството има широк опит в системния дизайн и системите за управление на база данни. Фокус на дейността им е изграждането на иновативни приложения за да осигурят най-добрите и устойчиви услуги за своите клиенти, чрез прилагане на добрите практики в съответната техническа област.

Експертни дейности