Описание

Между 12-ти и 13-ти декември 2023 г., бе проведена Седма работна среща по проект i4Q. Домакин на събитието бе BIESSE (световен лидер в технологиите за обработка на дърво, стъкло, камък, пластмаса и метал), в централата си в Пезаро, Италия, където партньорите се срещнаха за задълбочена дискусия относно постигнатия напредък, както и с цел, разглеждане на по-нататъшните стъпки, които следва да бъдат предприети.

Промишлени услуги за пренос на данни за качествен контрол върху данни в интелигентното производство (i4Q) е 36-месечен проект, насочен към осигуряване на интелигентни решения за успешно производство с нулеви дефекти.

След задълбочени дискусии и презентации, на съответните Работни пакети, както и след демонстрация на Пилотния проект на BIESSE в showroom-а на компанията, двудневната среща приключи с преглед на внедряването на решенията в пилотните проекти. По-конкретно бяха обсъдени състоянието на интеграцията и внедряването на решенията, промените в сравнение с предишната версия, дейностите по експлоатация, т.н.

По време на форума, официално бе обявено и следващото важно събитие – „I-ESA 2024“(Дванадесета международна конференция, на темаОперативна съвместимост за корпоративни системи и приложения, корпоративна оперативна съвместимост чрез данни, изкуствен интелект и роботика), която ще бъде проведена на остров Крит (Гърция), между 10-ти и 12-ти април 2024 г.