На 4 юли 2018 г. в гр. София, експертите на Фондация „Право и Интернет“ в областта на защитата на личните данни – адв. Десислава Кръстева и д-р Мартин Захариев бяха гост-лектори на семинар на тема „Практическото приложение на Регламент 2016/679 (GDPR) и промени в националното законодателство във връзка с GDPR”, организиран от Expert Events, със съдействието на Фондация „Право и Интернет“.

След прилагането на Регламента от 25 май 2018 г., стартира нова вълна от обучения с практическа насоченост, които да подпомогнат бизнеса и консултантите, в хода на имплементирането и прилагането на изискванията на GDPR. В тази връзка целта на обучението бе да се обърне внимание към текущата правна рамка на защита на личните данни и да се представят практически и конкретни мерки по спазване на изискванията.

По време на обучението лекторите засегнаха основните промени в проекта за Закона за изменение и допълнение на ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни), нуждата от извършване на т.нар. „инвентаризация“ и „GAP“ анализ, както и специфични дейности по обработване на лични данни като видеонаблюдение, профилиране и обработване и защита на лични данни при трудово и служебно правоотношение. Семинарът завърши с конкретен казус, посредством който се представиха насоки за начина на водене на регистри по чл. 30 от GDPR.

Семинарът предизвика огромен интерес от страна на практикуващи юристи и представители на бизнеса, анагажирани в подготовката и прилагането на изискванията на GDPR.