Период: Февруари 2006
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Oбучението е предназначено за 25 представители от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) и представя нормативната уредба на електронното правителство. Включва теми за подготовката на администрацията за работа в условията на е-правителство, както и за използване на електронни документи и електронни подписи при кореспонденцията с гражданите и при предоставяне на административни услуги.