На 9ти Юни 2021 г. от 10:30 до 13:30, ще се проведе за четвърти път онлайн семинар за изграждане на капацитет ,,Включвайки труда на мигрантите: активиране на мрежовата група, звена и консолидация".📣

Дискусията ще се фокусира основно върху методи и практики, прилагани за трудовата интеграция на мигрантите, и ще представи модел, който е разработен от проекта LIME. По време на дискусията ще се обсъди как моделът за трудова интеграция може да се приложи и в друг местен контекст, взимайки за пример италианските, испанските и френските модели.

Може да се регистрирате тук.