SLOVENSKE NARODNE STREDISKO PRE L'UDSKE PRAVA / СЛОВАШКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

СЛОВАШКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА е независима институция с два мандата: националната институция за правата на човека NHRI и национален орган за равенство. Тяхната основна задача е да защитават правата на жертвите на дискриминация и да гарантират, че международните задължения за правата на човека са адекватно отразени в словашката законодателна система.