South-East European Research Center (SEERC)

Югоизточноевропейският изследователски център (SEERC) е изследователски център на CITY College, създаден е като нестопанска организация към юридическо лице в Гърция през 2003. Центърът провежда мултидисциплинарни изследвания в областта на предприятията, иновациите и развитието, информационните и комуникационни технологии и обществеността и човешкото развитие.