South-East European Research Centre (Гърция)

The South-East European Research Centre (SEERC) е външен изследователски център на University of Sheffield, създаден като юридическо лице с нестопанска цел в Солун, Гърция. Центърът е основан от City College, the University's International Faculty, през 2003 г. Провежда мултидисциплинарни научни изследвания в областта на предприемачеството, иновации и развитие, информационни и комуникационни технологии, общество и човешко развитие.