Special Telecommunications Service (Румъния)

Special Telecommunications Service (STS) е централната специализирана структура, с правен статут, която организира и координира дейностите в областта на специалните телекомуникации за румънските държавни органи и други потребители, както е предвидено в закона.


Експертни дейности