На 25 януари 2012 г., по инициатива на Комисията за защита на личните данни, се проведе среща с представители на неправителствените организации - Фондация „Право и Интернет” и Програма „Достъп до информация”. Фондация „Право и Интернет” беше представена от председателя, д-р Георги Димитров и старши експерт, Десислава Кръстева, а Програма „Достъп до информация” беше представена от изпълнителния директор, д-р Гергана Жулева и Фани Давидова. Председателят на Комисията, Венета Шопова, благодари на представителите на неправителствения сектор за присъствието и акцентира на високата оценка, която Комисията дава на неправителствените организации като ключов фактор и основен партньор в дейността за гарантиране на едни от основните човешки права – правото на неприкосновеност и правото на защита на личните данни. Набелязани бяха основни направления и инструменти за бъдещо съвместно сътрудничество между Комисията и неправителствения сектор - провеждане на целеви регулярни срещи по въпроси от взаимен интерес и компетентност, обмен на информация и добри практики, обмен на становища по казуси от компетенциите на двете страни. Направени бяха и някои конкретни предложения за бъдещи инициативи, като беше подчертана общата цел на работата на Комисията и неправителствените организации - подобряване на информираността на гражданите за техни основи права и тяхната защита.

Повече информация за срещата можете да намерите тук.