Състояние на електронното правителство в България

Подзаглавие: Анализ

Автор: Димитров, Г., Манолов, С., Благоев, Л., Куюмджиева, А.

Година на издаване: 2005
Издателство: Център по право на информационните и комуникационни технологии
Обем: 115 страници
Формат: А5

Анотация

Настоящата разработка представя анализ на състоянието на електронното правителство в България и съдържа предложения за предприемане на мерки за подобряване на ефективността и ефикасността при реализиране на задачите от администрацията. В изготвянето на предложенията са участвали утвърдени експерти в областта на електронното правителство към Центъра по право на информационни и комуникационни технологии. Цел на настоящата разработка е да се анализират досегашните мерки и проекти, реализирани в областта на електронното правителство, да се очертаят бариерите пред по-нататъшното му развитие и да се набележи възможния път за тяхното преодоляване.

Анализът е създаден по проект "Bringing the E-government services closer to the citizens".

Достъпен е само на български език.