STAM SRL

Опитът на Stam се основава на 20 години подкрепа на големи играчи в областта на космоса и отбраната, където инженерните услуги са съобразени с нуждите на дългосрочни национални и международни програми.

Компанията успешно си сътрудничи с ESA в разработването на устройства за изследване на почвата, серво-задвижки, системи за херметично уплътняване и тестови платформи.

През последните години Stam участва в няколко инициативи в рамките на ESA Clean Space и проучването за осъществимост на YGT в рамките на TEC-MSM.