Становище на Фондация "Право и Интернет" относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи.