На 14 май 2018 г. Фондация „Право и Интернет“ публикува становище върху предложените промени в Закона за защита на личните данни, което беше прието изцяло. Коментарите на ФПИ бяха отразени и Проектозаконът беше изменен в съответствие с тях. Становището включва коментари върху разпоредби, засягащи професионалната тайна, назначаването на длъжностни лица по защита на данните, използването на ЕГН за предоставяне на електронни административни услуги, размера на минималните глоби и други важни въпроси за защитата на личните данни в България.