StarTech srls (Италия)

StarTech е дружество с ограничена отговорност със седалище в Модена, Италия. Основната им бизнес цел е да се разработят съвременни информационни системи за сектора на отбраната, разузнаването и правителствени агенции и обществени превози (влакове, автобуси и т.н.). Основните им дейности и възможности са системи и софтуерно инженерство и ИТ консултиране в сътрудничество с италиански и/или чуждестранни научни институти и университети.