На 11 декември Фондация „Право и Интернет“ беше в Будапеща за началната среща на проекта EMPLOY - менторска програма за млади хора, изложени на риск при участие в пазара на труда. Домакин на срещата беше фондация EMINA за кариерно ориентиране. Проектът е съфинансиран от програма „Еразъм плюс“ на Европейската комисия и включва международен консорциум от шест партньори. Водещ партньор е ВУЗФ.

Младежката безработица е в състояние да повлияе на стабилността на доходите и заетостта изобщо, затова проектът има за цел да подобри информираността по проблемите, пред които са изправени младите хора в риск. Сред резултатите от проекта е e-Hub за менторство, който ще подобри уменията за заетост в широк смисъл и в различни аспекти. В рамките на проекта партньорите ще разработят още наръчник за умения и компетенции и предложения към компетентните институции.

Скоро ще можете да прочетете повече за целите и партньорите на EMPLOY платформата.