State Police of the Ministry of Interior of the Republic of Latvia (Латвия)

Държавната полиция на Република Латвия е обществен орган под надзора на Министерството на вътрешните работи, чието задължение съгласно закона за полицията е да защити държавата и обществото от престъпни и други незаконни заплахи за живота, здравето, правата и свободите, собственост и законни интереси.